• گشایش نمایشگاه دائمی کم جاچوب در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران امکان نمایش تمامی محصولات کم جاچوب

 • 1798 روز پیش

  نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.

  در حوزه تولیدات داخلی، نشان استاندارد ایران معنا و مفهوم ویژه ای دارد.

  مدت زمان مدیدی است که خانواده کمجا چوب به لطف کیفیت بالای تولید و خدمات، مجموعه گسترده ای از استانداردهای بین المللی را دریافت کرده و نشان های متعدد پیاده سازی صحیح سیستم های مدیریتی جهانی را بدست آوده است.

  اخیرا و برای اولین بار در کشور، نشان استاندارد ایران در حوزه تخت های تاشو به شرکت کمجا چوب اعطا شده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که از منظر مدیریتی، کیفیت بالا در تولید و خدمات الزاما کافی نیست و باید فرهنگ ایرانی هم در کالبد محصولات و خدمات وجود داشته باشد یا به قولی محصولات و خدمات ایرانیزه باشند.

  استانداردها و نشان های بین المللی، مهر تأییدی بر کیفیت است اما نشان استاندارد ایران، در کنار تصدیق کیفیت، ایرانیزه بودن محصولات را نیز تأیید می کند که این مهم برگ زرین دیگری بر درخت افتخارات خانواده کمجا چوب افزوده است.

  آزمایشگاه کنترل کیفی کارخانه کمجا چوب به عنوان آزمایشگاه مورد تأیید سازمان استاندارد ایران، می تواند از سوی شرکت های متقاضی برای دریافت نشان استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

 • 1798 روز پیش

  افزایش فروش مبلمان اداری شرکت کمجا گستر در شرایط رکود بازار

  بررسی ها نشان می دهد ظرفیت های برند شرکت از مهمترین عوامل این افزایش است.

  آمارها نشان می دهد در ابتدای سال جاری، فروش مبلمان اداری و محصولات سفارشی شرکت کمجا چوب که با برند کمجا گستر به مشتریان شرکت ارایه می شود، نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش چشمگیر داشته است.

  این در حالی است که از اواسط سال گذشته تاکنون، بازار مبلمان اداری کشور دارای سکون و رکود بی سابقه ای بوده است. بررسی کارشناسان فروش شرکت نشان می هد که در کنار تنوع و تمایز محصولات و خدمات شرکت، ظرفیت های برند شرکت کمجا چوب، مهمترین دلیل استمرار و افزایش فروش محصولات خانواده کمجا چوب در تمام حوزه ها بوده است.

  شایان ذکر است ظرفیت های برند یک شرکت تولیدی ناشی از کیفیت تولید و خدمات بالا، قیمت مناسب و همچنین رضایت جامعه مشتریان از کلیت شرکت می باشد که لازم است شرکت های تولیدی به منظور ایجاد و افزایش مداوم ظرفیت های برند خود، برنامه مدونی را برای بهبود عوامل موثر بر ظرفیت برند تهیه کرده و با حداکثر دقت و توجه به مرحله اجرا درآورند.

 • 1798 روز پیش

  برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

  این برنامه در حوزه تولید، محصول و بازار به مرحله اجرا گذاشته شده است.

  پس از مدت ها بررسی و برنامه ریزی استراتژیک برای تعیین نقشه راه توسعه، سرانجام برنامه تدوین شده توسعه خانواده کمجا چوب تأیید شده و به مرحله اجرا درآمد. در گام اول توسعه، ساخت خطوط تولید محصولات جدید با متریال های خاص مثل محصولات مسیو یا پارچه ای و خطوط رنگ شروع شده است. همچنین در این گام ایجاد بازارهای صادراتی نیز با حمایت های دولت و اتحادیه مبلمان با جدیت دنبال می شود و اقدامات خوبی نیز تا کنون انجام شده است.

  برنامه های توسعه ای شرکت کمجا چوب در جهت انتظارات مشتریان و با حمایت های ارزشمند آنها ایجاد شده و به مرحله اجرا درآمده است.

 • 1798 روز پیش

  خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

  اخیرا در حوزه فروش، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 مشتری عبور کرده است.

  در ابتدای سال جاری، به لطف حمایت های بی دریغ مشتریان از محصولات خانواده کمجا چوب، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 نفر عبور کرد. این درحالی است که تعداد مراکز فروش خانواده کمجا چوب در استان های تهران و البرز از 8 مرکز فراتر رفته و در کل کشور بالغ بر 25 مرکز شده است.

  تعداد شاغلین مستقیم و غیر مستقیم خانواده کمجا چوب نیز در ابتدای امسال به عدد 200 رسیده است و با برنامه توسعه ای در حال انجام، به زودی تعداد شاغلین افزایش چشمگیر خواهد داشت. 

  این آمارها نشان می دهد که در ابتدای سال جاری، خانواده کمجا چوب به بزرگترین خانواده مبلمان کشور تبدیل شده است.

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion