دسته بندی محصول : میزهای کنفرانس
کد محصول : GTI01

ویژگی های میز :

_ امکان تولید 10 الی 14 نفره

_ امکان تولید تک رنگ یا 2 رنگ 

_ دارای شیار عبور کابل بر روی میز 

_ دارای باکس مخفی بزرگ

_ ایستایی بالا

_ تنوع رنگ برای هماهنگی با مبلمان موجود .

_ صفحه هانیکام برای افزایش استحکام و زیبایی بصری

میزهای کنفرانس پرفروش
دسته بندی : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس بزرگ تایتان
دسته بندی : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس میجو
دسته بندی : میزهای کنفرانس
میز کنفرانس 6 نفره استلا
کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion