1687 روز پیش

خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

در ابتدای سال جاری، به لطف حمایت های بی دریغ مشتریان از محصولات خانواده کمجا چوب، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 نفر عبور کرد. این درحالی است که تعداد مراکز فروش خانواده کمجا چوب در استان های تهران و البرز از 8 مرکز فراتر رفته و در کل کشور بالغ بر 25 مرکز شده است.

تعداد شاغلین مستقیم و غیر مستقیم خانواده کمجا چوب نیز در ابتدای امسال به عدد 200 رسیده است و با برنامه توسعه ای در حال انجام، به زودی تعداد شاغلین افزایش چشمگیر خواهد داشت. 

این آمارها نشان می دهد که در ابتدای سال جاری، خانواده کمجا چوب به بزرگترین خانواده مبلمان کشور تبدیل شده است.

مطالب تصادفی

افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب
افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.
برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

این برنامه در حوزه تولید، محصول و بازار به مرحله اجرا گذاشته شده است.

نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.
نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.

در حوزه تولیدات داخلی، نشان استاندارد ایران معنا و مفهوم ویژه ای دارد.

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion