1311 روز پیش

برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

پس از مدت ها بررسی و برنامه ریزی استراتژیک برای تعیین نقشه راه توسعه، سرانجام برنامه تدوین شده توسعه خانواده کمجا چوب تأیید شده و به مرحله اجرا درآمد. در گام اول توسعه، ساخت خطوط تولید محصولات جدید با متریال های خاص مثل محصولات مسیو یا پارچه ای و خطوط رنگ شروع شده است. همچنین در این گام ایجاد بازارهای صادراتی نیز با حمایت های دولت و اتحادیه مبلمان با جدیت دنبال می شود و اقدامات خوبی نیز تا کنون انجام شده است.

برنامه های توسعه ای شرکت کمجا چوب در جهت انتظارات مشتریان و با حمایت های ارزشمند آنها ایجاد شده و به مرحله اجرا درآمده است.

مطالب تصادفی

افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب
افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

افزایش فروش مبلمان اداری شرکت کمجا گستر در شرایط رکود بازار
افزایش فروش مبلمان اداری شرکت کمجا گستر در شرایط رکود بازار

بررسی ها نشان می دهد ظرفیت های برند شرکت از مهمترین عوامل این افزایش است.

برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.
برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

این برنامه در حوزه تولید، محصول و بازار به مرحله اجرا گذاشته شده است.

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion