1464 روز پیش

برنامه توسعه بازار شرکت کمجا چوب اجرایی شد.

پس از مدت ها بررسی و برنامه ریزی استراتژیک برای تعیین نقشه راه توسعه، سرانجام برنامه تدوین شده توسعه خانواده کمجا چوب تأیید شده و به مرحله اجرا درآمد. در گام اول توسعه، ساخت خطوط تولید محصولات جدید با متریال های خاص مثل محصولات مسیو یا پارچه ای و خطوط رنگ شروع شده است. همچنین در این گام ایجاد بازارهای صادراتی نیز با حمایت های دولت و اتحادیه مبلمان با جدیت دنبال می شود و اقدامات خوبی نیز تا کنون انجام شده است.

برنامه های توسعه ای شرکت کمجا چوب در جهت انتظارات مشتریان و با حمایت های ارزشمند آنها ایجاد شده و به مرحله اجرا درآمده است.

مطالب تصادفی

نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.
نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.

در حوزه تولیدات داخلی، نشان استاندارد ایران معنا و مفهوم ویژه ای دارد.

خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.
خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

اخیرا در حوزه فروش، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 مشتری عبور کرده است.

افزایش فروش مبلمان اداری شرکت کمجا گستر در شرایط رکود بازار
افزایش فروش مبلمان اداری شرکت کمجا گستر در شرایط رکود بازار

بررسی ها نشان می دهد ظرفیت های برند شرکت از مهمترین عوامل این افزایش است.

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion