1629 روز پیش

نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.

مدت زمان مدیدی است که خانواده کمجا چوب به لطف کیفیت بالای تولید و خدمات، مجموعه گسترده ای از استانداردهای بین المللی را دریافت کرده و نشان های متعدد پیاده سازی صحیح سیستم های مدیریتی جهانی را بدست آوده است.

اخیرا و برای اولین بار در کشور، نشان استاندارد ایران در حوزه تخت های تاشو به شرکت کمجا چوب اعطا شده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که از منظر مدیریتی، کیفیت بالا در تولید و خدمات الزاما کافی نیست و باید فرهنگ ایرانی هم در کالبد محصولات و خدمات وجود داشته باشد یا به قولی محصولات و خدمات ایرانیزه باشند.

استانداردها و نشان های بین المللی، مهر تأییدی بر کیفیت است اما نشان استاندارد ایران، در کنار تصدیق کیفیت، ایرانیزه بودن محصولات را نیز تأیید می کند که این مهم برگ زرین دیگری بر درخت افتخارات خانواده کمجا چوب افزوده است.

آزمایشگاه کنترل کیفی کارخانه کمجا چوب به عنوان آزمایشگاه مورد تأیید سازمان استاندارد ایران، می تواند از سوی شرکت های متقاضی برای دریافت نشان استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

مطالب تصادفی

خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.
خانواده کمجاچوب، بزرگترین خانواده مبلمان کشور شد.

اخیرا در حوزه فروش، تعداد مشتریان شرکت از مرز 80.000 مشتری عبور کرده است.

افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب
افتتاحیه نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

نمایشگاه دائمی خانواده کم جا چوب

نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.
نشان استاندارد ایران به استانداردهای شرکت اضافه شد.

در حوزه تولیدات داخلی، نشان استاندارد ایران معنا و مفهوم ویژه ای دارد.

کم جا گستر، گسترش اعتبار شما
Kamja Gostar, Your Prestige Promotion